Algemene voorwaarden

Aanvraag via contactformulier
Maak uw reservering altijd via het online contactformulier.

Bevestiging van de tour
U ontvangt van ons altijd een bevestiging van de tour per email.

Opdrachtgever

De opdrachtgever die namens een groep een tour boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling. De algemene voorwaarden zijn dan ook bindend voor de hele groep.

Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Dit is uitsluitend ter beoordeling aan ons.

Betaling
Nadat u geboekt heeft ontvangt u een factuur met uiterste betaaldatum.
De betaling dient voorafgaande aan de tour te zijn betaald.
Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor het geboekte programma als door u geannuleerd/ no-show te beschouwen: zie hiervoor ‘ Annulering door de klant’.

Startttijd
De tour start op de afgesproken tijd. Laat u het ons weten als u vertraagd bent op ons contactnummer? De gids zal zich echter wel houden aan de oorspronkelijk afgesproken eindtijd. Als u later dan de afgesproken tijd start, om wat voor reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van betaalde gelden.

Leeftijd deelnemers
Personen onder de 18 jaar dienen tijdens de hele tour vergezeld te worden door minimaal één volwassen persoon.

 

Annulering

Annulering door de klant
Annulering door de klant kan alleen schriftelijk. De datum van ontvangst geldt als datum van de annulering.
1. Annuleren van de opdracht is tot en met acht dagen voor aanvang van de tour kosteloos mogelijk.
2. Bij annulering binnen een termijn van zeven dagen en tot 48 uur voor aanvang van de tour wordt 50% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht.
3. Bij annulering binnen een periode van 48 uur voor aanvang van de tour en in geval van een “no-show” wordt 100% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.

Annulering door ons
Gaat een excursie onverhoopt niet door en wordt deze door ons afgezegd, dan ontvangt u het door u betaalde bedrag uiteraard retour.
We zijn niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgschade aan uw kant.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de tours is geheel voor eigen risico.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van een reis-, ongevallen-, of annuleringsverzekering.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld door eventueel oponthoud of schemawijzigingen tijdens de tour.

Voor alle tours geldt:
* exclusief entreegelden en reserveringen indien van toepassing
* musea laten een maximum aantal personen per groep toe.
* Fietstours: max. 15 personen
* exclusief € 1,50 vermakelijkheidsbelasting in Amsterdam/per persoon
* Let op: Amsterdam: max . 15 personen