Dordrecht

Over Dordrecht

Bezoek deze verborgen schat!

Dordrecht  is een prachtig bewaard gebleven historisch stadje. Voormalige pakhuizen staan in de oude haven van het centrum  waar de goederen in een rijk verleden werden gelost.  Hier heeft ook  lang geleden , in 1572, de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsgevonden. Tijdens die vergadering werd besloten dat men zich tegen de Spaanse bezetter  zou keren en werd Willem van Oranje als rechtmatig stadhouder gekozen: een belangrijke stap richting een onafhankelijke Republiek. Het oorspronkelijke eiland van Dordrecht kijkt uit over drie rivieren: Merwede, Noord en Oude Maas. Dit vond ook de 17e eeuwse schilder Albert Cuyp de moeite waard om vast te leggen!

Bezoek deze prachtige plek: u ontdekt een rijk verleden  in dit pittoreske stadje aan het water.

www.expat-eyes.com Guided tours the Netherlands Holland Bike tours Story telling Dordrecht

Dordrecht – Wandelen

Dordrecht heeft vele monumenten, sommige al uit de 16e eeuw. U komt door de stadspoort Groothoofdspoort aan het kruispunt van de 3 rivieren. We komen langs de vele grachtjes en mooie bruggetjes. En we bezoeken een aantal van de hofjes. Er zijn vele gezellige, creatieve winkels te vinden in het oude centrum .

€ 181,50 incl. BTW

2 uur

25 max*